Leer meer over

Aziatische kleinklauw otter

Zoogdieren

Aziatische kleinklauw otter

Latijnse naam:Aonyx cinerea

Herkomst:Zuidoost-Azië

Klasse:Zoogdieren

Orde:Roofdieren

Familie:Marterachtigen

Leefgebied:Rivieren en kustgebieden

Gewicht:2,7 tot 5,4 kg

Max. Leeftijd:16 jaar

Draag(broed)tijd:2 maanden

Status:Kwetsbaar

De kleinklauwotter leeft in Zuidoost-Azië. Ze leven in gebieden met water, maar komen ook op het land voor. Nesten worden gegraven in oevers of in een verlaten nest van een ander dier.

Voeding

Otters zijn echte carnivoren en eten dus vooral vis, kikkers, krabben, schaaldieren, weekdieren en watervogels. Sommige prooien krijgt hij te pakken door met hun handjes door de modder te wroeten of onder stenen te voelen.

Gedrag

Deze dieren leven solitair of in groepen van twaalf dieren. Een otter heeft veel geluidjes en gebruikt ook geuren om te communiceren met elkaar. Otters hebben vlakbij de staart een speciale klier waarmee te geuren af kunnen zetten. Ze zijn zeer speels, houden van zwemmen, spelen en jagen maar kunnen ook goed gaan liggen zonnen op een dag. Een otter kan wel zes tot acht minuten onder water blijven.

Voortplanting

Als een otter een paartje heeft gevormd dan is dat vaak voor het leven. De draagtijd van een otter is twee maanden en er worden ongeveer één tot zes jongen geboren. Beide ouders dragen zorg voor de jongen. Otters worden blink geboren en de ogen gaan na ongeveer veertig dagen open.

Weetjes

  • Otters hebben een sterk gebit, dat ze gebruiken om mosselen, schelpdieren en kreeften open te maken of op te kunnen eten. Ze hebben niet de volledige zwemvliezen, waardoor ze ook met hun handjes kunnen werken in plaats van alleen het gebit.
  • Wanneer een otter in het water duikt ontstaan er luchtbelletjes. Deze komen uit de vacht van de otter, want die lucht was bedoeld ter isolatie zodat een otter ook in koud water warm kan blijven. Wanneer alle lucht tussen de vacht weg is, kan een otter onderkoeld raken. Hierdoor moeten ze regelmatig naar land.
  • De neus en oren kunnen onder water afgesloten worden en dankzij een speciale ooglens kan de otter onder water goed zien.
  • In Azië worden otters ook wel eens gebruikt voor de visvangst door vissers. Otters jagen dan de vissen richting het visnet.
  • De populatie kleinklauwotters neemt met de dag af, o.a. door jacht, vervuiling en het verdwijnen van geschikt leefgebied. Er wordt geschat dat ongeveer 30% van het leefgebied van de kleinklauwotter is afgenomen in de afgelopen 30 jaar. Hierom wordt hij ook internationaal geclassificeerd als ‘Kwetsbaar’ en zijn er lokaal projecten gestart om de populatie op peil te houden.
img