BestZOO zorg(t)

INFORMATIE

Naast het goed voor onze dieren zorgen en oog te hebben voor het personeel, biedt BestZoo Zorg(t) ook de mogelijkheid tot dagbesteding voor mensen met een beperking, of met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het mee-verzorgen van onze dieren, het onderhouden van de dierenverblijven, het onderhouden van de groenvoorziening in het park, werkzaamheden in de horeca en nog tal van andere mogelijkheden.

Begeleiding van BestZoo Zorg(t) gaan samen met de zorgmedewerker kijken waar zijn/haar individuele kwaliteiten liggen en gaan hiermee aan de gang. We zoeken naar mogelijkheden om zorgmedewerkers zoveel mogelijk zelfstandig te laten werken. Hiermee willen we de eigenwaarde vergroten. Daar waar nodig, is er natuurlijk professionele ondersteuning door begeleiders. Hier kun je altijd op terugvallen.

VISIE BESTZOO ZORG(T)

Ieder persoon heeft zijn kwaliteiten en iedereen heeft een eigen bijdrage in het geheel van BestZOO. Van horecamedewerker tot schoonmaker, van dierenverzorger tot vrijwilliger en van directeur tot aan zorgmedewerker. Iedereen heeft een even belangrijke rol in het geheel van BestZOO. Ieder op zijn niveau en met zijn speciale kwaliteiten. BestZoo Zorg(t), zoekt naar deze kwaliteiten, laat deze ervaren  en probeert hierdoor de eigenwaarde van mensen te vergroten. BestZoo Zorg(t) wil op basis van gelijkwaardigheid, een fijne werkplek realiseren voor iedereen. 

VOOR WIE?

BestZoo Zorg(t)heeft dagbestedingsmogelijkheden voor mensen met diverse zorgvragen. Wij gaan niet uit van de diagnose/beperking van iemand, maar we gaan uit van welke kwaliteiten iemand heeft, welke motivatie iemand heeft en hoe dit past in het grotere geheel van BestZOO. Natuurlijk verliezen we de beperking/diagnose niet uit het oog en zullen we de begeleidingsvorm aanpassen aan de zorgvraag.

Zorgvragers die bij BestZoo Zorg(t) een dagbestedingsplaats willen invullen hebben wel een indicatie nodig. Dit kan zowel een indicatie zijn vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). BestZoo Zorg(t) biedt dagbesteding op basis van PGB.

Voor meer informatie 06-45 00 41 76 of mail: zorg@bestzoo.nl

Wij gaan zorgvuldig met uw privacy om

BestZOO respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie over u die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.