Leer meer over

Witmasker ibis

Vogels

Witmasker ibis

Latijnse naam:Plegadis chihi

Herkomst:Canada, VS, Midden- en Zuid-Amerika

Klasse:Vogels

Orde:Roeipotigen

Familie:Ibissen en lepelaars

Leefgebied:Moerassen

Gewicht:450 tot 525 gram

Max. Leeftijd:14 jaar

Status:Niet bedreigd

Dit is een wadende vogel die leeft in Canada, Verenigde Staten, Midden-Amerika en de zuidelijke helft van Zuid-Amerika. Volwassen exemplaren hebben een roze kaal gezicht, omzoomd met witte veren, een grijze snavel en heldere rode poten. Ook hebben ze het hele jaar door rode ogen.

Voeding

De ibis eet verschillende diertjes, waaronder insecten, bloedzuigers, slakken, rivierkreeften en regenwormen. Het kan ook gewervelde dieren eten, zoals vissen, salamanders en kikkers. Zijn eetstijl is om zijn snavel te gebruiken om naar prooien te zoeken.

Voortplanting

Deze ibis broedt koloniaal in moerassen, meestal nestelend in struiken of lage bomen. De ibis kiest ervoor om te nestelen in de delen van een moeras met dichte vegetatie, zoals lisdodde, struiken en korte bomen. Daarna bouwt het dier een nest van riet. Er worden meestal drie of vier blauwgroene eieren gelegd.

Weetjes

  • In 2012 werd de totale populatie geschat op 1,2 miljoen individuen
  • In het verleden werd de ibis geconfronteerd met bedreigingen van mensen. De belangrijkste oorzaak waren pesticiden en vernietiging van leefgebied. Het pesticide DDT zorgde ervoor dat eierschalen zo dun en kwetsbaar werden dat de witkopibissen (de ouders) de eieren verpletterden toen ze aan het uitbroeden waren.
img