Leer meer over

roodpootvalk

Vogels

roodpootvalk

Latijnse naam:Falco vespertinus

Herkomst:Oost-Europa en Azië

Klasse:Vogels

Orde:Roofvogels

Familie:Valkachtigen

Leefgebied:Steppe, hoogveen, langs rivieren en open plekken in bossen

Gewicht:150 gram

Max. Leeftijd:18 jaar

Draag(broed)tijd:22 tot 28 dagen

Status:Gevoelig

De roodpootvalk is 28 tot 34 centimeter lang. Het mannetje is grijs met oranje poten en het vrouwtje is oranjebruin, blauwgrijs en heeft een masker. De roodpootvalk komt voor in Oost-Europa en Azië. Ze vliegen naar zuidelijk Afrika om te overwinteren. Ze leven in gebieden met gras- en bossteppen, weilanden, heide met opgaande elementen (telefoonpalen), langs rivieren, agrarische gebieden of open plekken in bossen.

Voeding

Ze eten graag insecten, zoals sprinkhanen, kevers en mieren. Maar ook een hagedisje, muis of een klein vogeltje gaat er ook wel in.

Gedrag

Ze ‘bidden’ net als torenvalken regelmatig om een prooi te kunnen lokaliseren. Roept buiten het broedseizoen niet veel. In vlucht een kekkerend ‘kèkèkè’, wat lijkt op de boomvalk.

Voortplanting

De roodpootvalk broedt tussen april en juni en krijgt meestal 5 eieren. De eieren worden in 22 tot 28 dagen uitgebroed. Ze broeden alleen of in kolonies en vaak in oude nesten. Als de jongen zijn uitgekomen, komt het mannetje eerst met eten, later doet het vrouwtje dat ook. Na 26-30 dagen kunnen de jongen vliegen.

Weetjes

  • Eieren van de roodpootvalk zijn geel met kleine vlekjes
  • De roodpootvalk gaat helaas achteruit in aantallen, dit komt onder andere door veranderingen in het leefgebied (bomen die gekapt worden) en het gebruik van pesticiden op het land tegen insecten. Hierdoor kunnen de roodpootvalken minder voedsel vinden. De populatie wordt geschat op 300.000 tot 800.000 vogels.
img