Leer meer over

europese ijsvogel

Vogels

europese ijsvogel

Latijnse naam:Alcedo atthis

Herkomst:Europa en Azië

Klasse:Vogels

Orde:Scharrelaarvogels

Familie:IJsvogels

Leefgebied:Bij water met dichte begroeiing

Gewicht:26-39 gram

Max. Leeftijd:21 jaar in gevangenschap

Draag(broed)tijd:18-21 dagen

Status:Niet bedreigd

De Europese IJsvogel is een klein vogeltje die voorkomt in Europa en Azië. Hij heeft een opvallend fel verenkleed met felblauwe bovendelen en een oranje buik. Het vogeltje in vrij schuw en de kans dat je hem in het wild goed kunt bekijken is klein. De ijsvogel is te vinden bij beken, rivieren (zoet water) en stromend water.

Voeding

De ijsvogel eet met name vis, schaaldiertjes en waterinsecten zoals libellenlarven. Tijdens de jacht zitten ze op een uitkijkpunt boven het water, op zoek naar voedsel. Wanneer zij een vis zien, duiken ze het water in en nemen het visjes weer terug naar het uitkijkpunt. Het visje wordt tegen een tak geslagen waarna ze het in één keer doorslikken. Na een tijdje zal de ijsvogel een balletje met onverteerbare botjes uitbraken.

Gedrag

Ijsvogels zijn territoriaal en zullen dit territorium ook verdedigen tegen andere ijsvogels. Het grootste gedeelte van het jaar leven deze dieren solitair. De meest zuidelijke populaties blijven jaarrond op dezelfde plek, maar de dieren die zich meer in het noorden van het leefgebied bevinden trekken naar het zuiden om te overwinteren.

Voortplanting

Ijsvogels graven een nesttunnel van een 0,5 meter in steile oeverranden of tussen wortels van bomen. Ze broeden tussen februari en maart, krijgen meerdere legsel per jaar met zo’n 6 a 7 eieren. Beide ouders broeden de eieren in 19 tot 21 dagen uit. De jongen blijven 22 tot 28 dagen op het nest.

Weetjes

  • De naam ijsvogel is een beetje misleidend, aangezien het diertje erg vatbaar is voor koude weersomstandigheden. Dit komt omdat het vogeltje voor voedsel afhankelijk is van dieren die voorkomen in het water. Wanneer het langere tijd vriest raken de wateren bevroren en kan de ijsvogel niet meer eten.
img