Leer meer over

Europese Bijeneter

Vogels

Europese Bijeneter

Latijnse naam:Merops apiaster

Herkomst:Europa en Afrika

Klasse:Vogels

Orde:Scharrelaarvogels

Familie:Bijeneters

Leefgebied:In de buurt van zoet water

Gewicht:44 - 78 gram

Max. Leeftijd:tot 6 jaar in het wild

Draag(broed)tijd:22 tot 25 dagen

Status:Niet bedreigd

De Europese bijeneter is een klein vogeltje dat voorkomt in Europa en Afrika. Ze zijn ongeveer 27 tot 30 cm lang met een spanwijdte van tussen de 45 en 50 cm. Ze hebben een dikke, donker gekleurde snavel die iets omlaag gebogen is. Het verenkleed bestaat uit een kastanjebruine bovenkant, lichtblauwe onderbuik en gele keel. De bijeneter is vrijwel altijd te vinden in de buurt van rivieren, plassen of steile oevers.

Voeding

Zoals de naam al doet vermoeden eet de bijeneter met name bijen van verschillende grootte, maar ook andere angeldragende insecten zoals hommels en wespen worden gegeten. Daarnaast eten ze ook veel andere insecten zoals libellen, kevers, vlinders en vliegen. Als ze een insect gevangen hebben zullen ze die meenemen naar een tak en het dier daarop dood slaan. Angels van insecten worden op dezelfde manier onschadelijk gemaakt, zodat de vogel niet gestoken wordt.

Gedrag

Bijeneters zijn overdag actief en zijn het grootste gedeelte van de dag bezig met het zoeken en vangen van voedsel.

Voortplanting

Het zijn trekvogels die vaak in kolonies nesten. Het nest wordt gemaakt in oevers die droog staan, hier wordt een gang in gegraven met aan het einde een nestkamertje. De bijeneter legt eieren vanaf mei en heeft 1 legsel per jaar met ongeveer 4 tot 10 eieren. Na een broedtijd van 22 tot 25 dagen komen de eieren uit. Beide ouders zorgen voor de jongen en voorzien hen van voedsel.

Weetjes

  • Vanwege hun voorliefde voor het eten van bijen, zijn deze vogeltjes vaak te vinden in de buurt van akkers en plekken waar bijenkasten staan. Omdat de prooien lastig te vangen zijn en de vangtechniek vrij ingewikkeld is, is het vaak moeilijk voor jonge vogels om deze snel onder de knie te krijgen. Hierom blijven de ouders de jongen voeren tot zij zelf insecten kunnen vangen.
  • In 1964 nestelde de bijeneter voor het eerst in Nederland
img