Leer meer over

Afrikaanse purperhoen

Vogels

Afrikaanse purperhoen

Latijnse naam:Porphyrio alleni

Herkomst:Afrika

Klasse:Vogels

Orde:Kraanvogelachtigen

Familie:Rallen, koeten en waterhoentjes

Leefgebied:Afrika en eilanden

Gewicht:310 tot 456 gram

Draag(broed)tijd:3 weken

Status:Niet bedreigd

De purperhoen is een vogel uit de familie rallen, koeten en waterhoentjes. Hij heeft een purperblauw verenkleed en de snavel en poten zijn rood. Mannetjes hebben een blauw frontaal schild, terwijl die bij het vrouwtje groen is. Deze soort komt voor in Afrika, ten zuiden van de Sahara, Madagaskar, Comoren en Mauritius.

Voeding

Deze vogels tasten met hun snavel in modder of ondiep water en pikken daarmee voedsel op. Ze eten voornamelijk insecten en diertjes die in het water leven.

Gedrag

Deze soort ondergaat seizoensgebonden bewegingen. Ze zijn erg geheimzinnig in het broedseizoen, vooral in dichte moerassen waar ze de voorkeur aan geven. Ze worden meestal eerder gehoord dan gezien. Vervolgens worden ze nogal luidruchtige vogels. Ze kunnen gemakkelijker te zien zijn tijdens migratie of overwintering.

Voortplanting

Zijn broedhabitat zijn de moerassen en meren in Afrika. Ze bouwen een drijvend nest en leggen 2 tot 5 eieren.

Weetjes

  • Het is opmerkelijk dat deze zwak vliegende vogel Groot-BritanniĆ« heeft bereikt. Het is ook een landloper in verschillende andere Europese landen.
img